Thursday, June 26, 2008

Lone Cypress
"Lone Cypress"


konnichiwa tolib-san,
o-genki desu ka. isogashii omoshiraoi desu ka. amerika no seikatsu ni naremashita ka. ii tenki desu ne. do amerika-jin desu ka. daigaku wa doko desu ka. rosanzerusu wa ima nan-ji desu ka. kyo muar no o-matsuri ni ikimasu. fuyu-yasumi wa dokoka ikimashita ka.
"kono shashin wa anata no desu ka." iie, watashi no ja arimasen. tolib-san no desu. arigato. maiasa blog o yomimasu ka. tanoshii desu. arigato. sorosoro shitsuirei-shimasu.

jya ne.
.

No comments: